Ochrona środowiska

Celem naszej firmy jest partnerstwo i kompleksowa pomoc w realizowaniu skomplikowanych i czasochłonnych obowiązków wynikających z przepisów systemu prawnego ochrony środowiska.

Nasza oferta obejmuje przygotowywanie lub aktualizowanie opracowań i dokumentów:

  • wniosków o wydanie pozwoleń/decyzji na wytwarzanie odpadów i zezwoleń na gospodarowanie odpadami (odzysk, zbieranie, transport),
  • wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza,
  • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
  • wniosków o wpis do rejestru GIOŚ dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, zbierających i prowadzących zakłady przetwarzania ZSEiE.

Opracowanie w imieniu przedsiębiorców dokumentacji sprawozdawczej z zakresu ochrony środowiska:

  • zbiorczych zestawień danych o odpadach,
  • sprawozdań o wysokości opłaty produktowej z tytułu wprowadzanych opakowań i dla ZSEiE,
  • rocznych sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska.

Szkolenia dotyczzdań o zakresie korzystania ze środowiskaadzanych oochrony środowiska, obejmujące następujące tematy:

  • Pozwolenia środowiskowe. Opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Kontakt


Stawiając na bezpieczne warunki pracy z firmą FAR-MED Faryna Marcin stawiacie Państwo na bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników oraz bezpieczeństwo finansowe i ciągłość pracy Waszej Firmy.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu!Adres biura: Kaszubska 3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Czynne: Pn-Pt od 9:00 do 15:00


+48 697 510 089