Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenia dla grup i osób indywidualnych

Kurs obejmuje teorię oraz ćwiczenia praktyczne przeprowadzane przez dyplomowanych ratowników medycznych (instruktaż i ćwiczenia z fantomem oraz sprzętem medycznym). Zajęcia prowadzone są według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku. Są także zgodne z wymogami nowelizacji kodeksu pracy, która weszła w życie 18 stycznia 2009 roku.

WYKŁADY:

  • definicja i cel udzielania pierwszej pomocy,
  • punkt pierwszej pomocy w zakładzie pracy,
  • podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • przebieg udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanemu,
  • najważniejsze czynności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • elementarne zasady postępowania w razie omdlenia, zaburzenia oddychania, ataku padaczki, zawału, wstrząsu, krwotoku, zwichnięcia, złamania kończyny, oparzenia.

Kurs zakończony jest egzaminem praktycznym. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odbywając szkolenia z pierwszej pomocy, odpowiadasz na wezwanie kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy (Kodeksu Pracy, Art. 207 i 209), a także spełniasz swój obowiązek obywatelski (Kodeks Karny, Art. 162).

Kontakt


Stawiając na bezpieczne warunki pracy z firmą FAR-MED Faryna Marcin stawiacie Państwo na bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników oraz bezpieczeństwo finansowe i ciągłość pracy Waszej Firmy.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu!Adres biura: Kaszubska 3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Czynne: Pn-Pt od 9:00 do 15:00


+48 697 510 089